Orionstraat 10, 2516 AS Den Haag. info@sleutelenmetjongeren.nl 070-7853304

SLEUTELEN MET JONGEREN

Home

De jeugd is de toekomst.

Helaas zitten niet alle jongeren op het goede pad. Wanneer we de jongeren problematiek plaatsen in de huidige maatschappij, kunnen we stellen dat deze vaak niet voldoende of slecht inspeelt op de behoefte van jongeren.

Sleutelen met Jongeren team photo

Ons doel

De stichting is opgezet met als doel de jongeren een doel te geven in hun leven en perspectief in hun toekomst te bieden, alsmede een goede dagbesteding te hebben. Ook willen wij bijdragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de jongeren en de kans op arbeidsparticipatie of opleidingsmogelijkheden te vergroten.

Wie?

SMJ wil jongeren van 14 tot en met 24 jaar uit Den Haag, die om welke rede dan ook tussen wal en schip zijn gevallen of niet op eigen kracht sturing kunnen geven aan hun leven, de mogelijkheid bieden om enkele dagdelen per week bij ons te komen leren en werken.

…. een positieve sociale positie in de maatschappij te geven ….

Wij bij SMJ willen jongeren het gevoel geven dat zij de moeite waard zijn, waardoor hun zelfbeeld positief wordt en zij gestimuleerd worden het heft in eigen handen te nemen. Zij kunnen grotendeels zelf hun toekomstperspectief bepalen. Wij zien het als onze job om de jongeren die tussen wal en schip zijn gevallen of dreigen te vallen, een positieve sociale positie in de maatschappij te geven. Zij kunnen bij SMJ ervaring opdoen en daarna op eigen kracht hun plek op de maatschappelijke ladder veroveren / veranderen. Wij gaan uit van de competentie van de jongeren.

U kunt vrienden met SMJ worden door een bedrag te doneren op rekeningnummer 2739641 t.n.v sleutelen met jongeren.