Orionstraat 10, 2516 AS Den Haag. info@sleutelenmetjongeren.nl 070-7853304

SLEUTELEN MET JONGEREN

Ouders / netwerk

Doelstelling

Om de jongens die wij begeleiden, beter te kunnen helpen zijn ouders van essentieel belang. De hulp van SmJ heeft tot doel de competenties van de ouders en de kinderen zo te vergroten dat beide beter functioneren in de maatschappij. Dit komt de veiligheid en de ontwikkeling van zowel de ouders als de kinderen ten goede. Het uiteindelijk beoogde doel is preventieve aanpak van voortijdig schoolverlaten en jeugdcriminaliteit, en daarmee het aantal verminderen. De SmJ kenmerkt zich door snelle toegang tot (jeugd) hulpverlening, het koppelen van de juiste hulpverlening en het snelle oplossingsgericht werken. Gewerkt wordt om de doelgroep overbelaste jongeren perspectief te bieden, door met de ouders aan de slag te gaan. Ontlasten van ouders en jongeren en het gelijktijdig mobiliseren en vergroten van de opvoedingscompetentie van de ouders, het behandelen van de problemen van de jongeren en het verbeteren van het functioneren van het gezin. De hulp is daarnaast gericht op het optimaal benutten van de steun uit het professionele netwerk alsmede uit het sociale netwerk van ouders en jongeren.

Doelgroep

Bedoeld voor ouders van jongeren met verhoogd kans op school uitval en of crimineel gedrag. jongeren tussen de 15 en 23 jaar op het VMBO en MBO (voornamelijk nivo1 en 2) die meer zorg, begeleiding of net wat meer informatie of aandacht nodig hebben, die niet geboden kan worden binnen de 1e of 2e lijn zorg binnen de school of het leer/werkbedrijf Daarnaast richten wij ons op coachen en ondersteuning van andere leer/werkbedrijven die werken met deze doelgroep. Van groot belang is een goede samenwerking tussen instellingen, ouders en jongeren waarbij SmJ signaleert, oppakt of doorgeleidt en terugkoppelt. Hierbij speelt individuele regie een belangrijke rol, één hulpverlener is betrokken en één plan per gezin. SmJ coördineert de geboden hulpverlening

In de meeste gevallen hebben deze gezinnen al een lange geschiedenis met hulpverlening, waardoor ze zich erg wantrouwend opstellen tegenover hulpverleners. SmJ is voor ouders gevoelsmatig een niet verplichte of opgelegde hulpverlening, jongeren komen in eerste instantie voor dagbesteding. Via Smj onderzoeken we of een ouder wat nodig heeft en wat de ouder dan nodig heeft. De ervaring leert dat er ingezet moet worden op:

• Wonen
• Financiën
• School/werk
• Relaties
• Participatie van ouders

Op deze manier hopen we dat de negatieve spiraal van armoede, of gebrek aan sociale vaardigheden binnen gezinnen doorbroken kan worden. Wij willen dat ouders krachtiger worden in het uitvoeren van de opvoedingsvaardigheden en dat hun kinderen daardoor minder verzuimen van school en geen crimineel verdrag meer vertonen. Ze hebben het belang van het kind voor ogen en hebben eigen ideeën en behoefte om de eigen opvoeding te herzien. Relatie met andere instellingen, projecten en of initiatieven

Dit project wordt gezamenlijk uitgevoerd met het ROC Mondriaan afdeling Techniek. De insteek bij deze samenwerking is

• Wat is er nodig om ouders en jongeren in beweging te krijgen
• Wie kan dat het beste doen

De contacten met de deelnemende partijen is goed en er zijn korte lijnen. wij hebben goede contactpersonen binnen VSV, Veiligheidshuis, diverse afdelingen binnen jeugdzorg/reclassering, raad v/d kinderbescherming, JSO diverse zelforganisaties en welzijnsorganisaties, leer/werkbedrijven en vrijwilligersorganisaties.