Orionstraat 10, 2516 AS Den Haag. info@sleutelenmetjongeren.nl 070-7853304

SLEUTELEN MET JONGEREN

Visie

De jeugd is de toekomst.

Helaas zitten niet alle jongeren op het goede pad. Wanneer we de jongeren problematiek plaatsen in de huidige maatschappij, kunnen we stellen dat deze vaak niet voldoende of slecht inspeelt op de behoefte van jongeren.

Zeker in deze moderne tijd van techniek en vernieuwde onderwijssystemen, zijn er toch nog veel jongeren/ jongvolwassenen die tussen wal en schip vallen of dreigen te vallen. Voor hen is het heel moeilijk om een keuze te maken welke richting ze op kunnen qua werk of opleiding. Vaak als er een keuze is gemaakt is het voor de hedendaagse jongeren/jongvolwassenen zeer moeilijk om een geschikte plek te vinden om de theorie in de praktijk toe te passen en zo ervaring op te doen.

Deze doelgroep weet vaak niet wat hun vaardigheden, toekomstperspectieven of hun
kwaliteiten en ambities zijn. Vaak is er geen begrip of tijd voor deze jongeren en
verdwalen ze in het systeem. Hierdoor ontstaan veel maatschappelijke en sociale
problemen. Er zijn weinig instanties die deze jongeren / jong volwassenen een kans
(kunnen) bieden zich te ontwikkelen tot volwaardige werknemers.

Wij bij SMJ willen jongeren het gevoel geven dat zij de moeite waard zijn, waardoor hun zelfbeeld positief wordt en zij gestimuleerd worden het heft in eigen handen te nemen. Zij kunnen grotendeels zelf hun toekomstperspectief bepalen. Wij zien het als onze job om de jongeren die tussen wal en schip zijn gevallen of dreigen te vallen, een positieve sociale positie in de maatschappij te geven. Zij kunnen bij SMJ ervaring opdoen en daarna op eigen kracht hun plek op de maatschappelijke ladder veroveren / veranderen. Wij gaan uit van de competentie van de jongeren.